Vyhlásenie o ochrane súkromia

Sportage Company s.r.o. ďalej len Sportage sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie. Sportage sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a postupuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

Sportage je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

Sportage je zaviazaná k ochrane a zabezpečenie vašich osobných údajov. Užívame množstvo rôznych zabezpečovacích technológií a postupov k tomu, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Ak nám pri objednávaní výrobkov alebo služieb oznámite svoje osobné údaje, môžete si byť istí, že ich použijeme iba pre zaistenie a udržiavanie kontaktu medzi vašou osobou a našou spoločnosťou. Sportage nepredá ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému. Ak nebudeme mať váš súhlas alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, nebudeme zdieľať vaše osobné dáta, ktoré nám poskytnete online.

Kde sú vyžadované osobné údaje

Sportage na svojich stránkach zverejňuje informácie nielen o produktoch a službách, ktoré ponúka, ale aj informácie o kontaktoch na našu spoločnosť, základné údaje o našej spoločnosti, ponuky možnosti zamestnania, atď. Všetky tieto informácie sú dostupné, bez toho aby sme po návštevníkoch stránok vyžadovali akékoľvek osobné údaje. Výnimku tvorí vstup do obchodného systému (shopu), ktorý je prístupný iba tým návštevníkom stránok, ktorí sú zaregistrovaní. V tomto prípade je po návštevníkoch pri vstupe do shopu vyžadované zadanie prístupových údajov, na základe ktorých sa overuje ich identita a povoľuje vstup. Dáta sú zhromažďované na dobu najmenej 3 rokov, vždy však do doby než zákazník sám požiada emailom o vymazanie svojich dát z našej databázy. Poskytnutie dát je nutnou podmienkou pre registráciu a nákup tovaru. Ak si prajete svoje dáta zmazať, pošlite prosím email na info@sportago.cz Zmazaním dát sa zruší Váš užívateľský účet a Vaša registrácia.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Sportage prevádzkuje stránky na ktorých môžete objednávať produkty alebo služby, zadávať požiadavky a registrovať sa pre zasielanie materiálov. Osobnými údajmi, ktoré sú zhromažďované na týchto stránkach, sú fakturačné informácie, dodacia adresa, kontaktná osoba, telefónne spojenie, emailová adresa a obchodné transakcie.

Sportago používa vo vzťahu k návštevníkom svojich webových stránok technológiu personalizovaného retargeting RTB.

Prístup k osobným údajom

Sportago pre vás pripravil možnosť vaše osobné údaje kedykoľvek kontrolovať a aktualizovať v záložke užívateľský profil. Prehliadať a editovať osobné údaje, ktoré ste nám už poskytli. Porozprávať nám, či chcete získavať informácie o našich produktoch alebo službách. Poskytneme vám tiež možnosť oznámiť nám, že si neprajete dostávať od nás nevyžiadané materiály pre priamy marketing a urobíme všetko, aby sme takéto žiadosti rešpektovali.

Prečo tieto údaje zhromažďujeme

Sportago bude zhromažďovať a používať vaše osobné údaje len s vaším vedomím a súhlasom, a to pre objednávanie, prípadne následné používanie produktov a služieb. Môžeme používať vaše údaje pre účely súvisiace s poskytovaním služieb vašej osobe, čo zahŕňa spracovanie objednávok, uzavretie zmluvy, poskytovanie služieb a produktov, prípadne informácií, ktoré žiadate či odpoveďou na vaše sťažnosti alebo otázky.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Sportago získava váš dobrovoľný súhlas so zaradením poskytnutých údajov do databázy spoločnosti a ich ďalším spracovaním registráciou na našich stránkach. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje (akékoľvek informácie, podľa ktorých možno identifikovať vašu osobu), buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako nášho zákazníka.