Máte otázky? +420 799 537 977 (Po-Pi 9-14) offline Kontakty Blog
0 Porovnať 0 Obľúbené Hľadať
0 Váš košík je prázdny Košík
Váš košík Zavrieť
Prázdny košík

Do košíku zatiaľ neboli pridané žiadne položky, je načase to zmeniť.

Začať nakupovať
Menu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Základné ustanovenia
  2. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") a Zákona 110/2019 o spracovaní osobných údajov je spoločnosť Sportago Company s.r.o. IČ 05465834, so sídlom Rybná 716/24, Praha, Česká Republika. (ďalej len: "správca").
  3. Kontaktné údaje správcu sú adresa: U Cukrovaru 1454/13, 74705 Opava, mail: info@sportago.cz, telefón 799537977.
  4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  5. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
  6. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje a ďalšie odvodené údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky, Vašou správaním na webe, údaje, ktoré vyplynuli z Vašej komunikácie.
  7. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

   

  Ide najmä nie však výlučne o:

  • identifikačné údaje , najmä potom príjemní a meno, užívateľské meno a heslo, ak ste sa registrovali a email;
  • kontaktné údaje , ako je adresa doručenia, prípadne adresa kontaktné či vášho bydliska, email, telefónne číslo prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;
  • údaje o vašich objednávkach a tovare, ktoré vás zaujímalo, bankový účet alebo iný platobný kontakt, informácie o vašich zásielkach a ich prevzatie; 
  • údaje o hodnotení , ktorými sa rozumejú napríklad komentára alebo recenzie našich služieb a tovaru
  • údaje o vašom správaní na webe, najmä potom prezeranie tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa az nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia; 
  • údaje o vašom správaní pri čítaní správ , ktoré vám zasielame, ako napríklad časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa az nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií;  
  • odvodené údaje , ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o službách, ktoré u nás objednávate, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o nákupnom správaní a vzťahu k rôznym službám;   
  • údaje súvisiace s využitím call centra a návštev našich pobočiek , ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám posielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na našich pobočkách.  

   

  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, kedy ak si vytvoríte účet na niektorom z našich webov, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte), na základe plnenia zmluvy s vami, aby sme mohli viesť váš užívateľský účet . Zmluva, o ktorú sa naša spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Ak u nás vytvoríte objednávku, vaše osobné údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:    
   • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje z rozpracovanej objednávky; 
   • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie; 
   • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy; 
   • pre potreby dopravy tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim partnerom prevádzkujúce špedičné služby alebo výdajné miesta; 
   • v súvislosti so zaistením a reklamácií objednané služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľovi služby;   
   • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra.  

  Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvného požiadavke, ako je reklamácia, minimálne však po dobu vyplývajúce z požiadaviek vyžadujúce splnenie zákonnej povinnosti. 

  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a newsletterov alebo prispôsobenie webovej prezentácie pre zefektívnenie komunikácie a zlepšenie služieb) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, kedy ak si vytvoríte účet na našom webe, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte) a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní správ tiež na základe nášho oprávneného záujmu, a to za účelom:     
   • získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a  
   • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať tak našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu efektívne propagácie našich produktov a služieb.    

   

  Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje , ktoré na tento účel používame. Takto môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než ste sa zaregistrovali (ak ste v Nastavenie súkromí vášho prehliadača v minulosti nevypli personalizáciu webu), a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite ( napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie ). Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje naše užívateľa do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Ak ste si teda na našom webe prezreli ponuku produktov, alebo ju rozklikli v e-maile, ktorý sme vám poslali, tento produkt vám môžeme pri ďalšej návšteve zobraziť na niektorej stránke nášho webu, alebo vám zaslať e-mailom ponuku na tento produkt. Rovnako tak, ak ste si u nás objednali ,. vám môžeme zostaviť zoznam vami už skôr nakúpených produktov, napríklad pre ľahšie znovuobjednání . Podľa toho, aký produkt ste si prezreli, môžeme tiež usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe alebo e-mailom ponúknuť ďalšie služby, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať. Tieto údaje možno tiež odovzdať prevádzkovateľom reklamných systémov, aby vám zobrazili tento produkt v reklame na iných stránkach. Týmto prevádzkovateľom však v tejto súvislosti nepredáme žiadne ďalšie osobné údaje, aby vás mohli ďalej v tejto kontaktovať či identifikovať (ako napr. Váš email alebo meno či bydliska).       

  S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby (5 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. 

  • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a newsletterov ) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Pokiaľ na našom webe vytvoríte recenziu výrobku, spracovávame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných produktov, vrátane vložených fotografií , tiež na základe vášho súhlasu so spracovaním, a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými výrobkami s ostatnými návštevníkmi nášho webu. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním.     
  • plnenie zákonnej povinnosti , kedy na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:  
   • zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník,
   • zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
   • zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty,
   • zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

   

  1. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. 
  1. Zo strany správcu dochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas. 
  2. Doba uchovávania údajov
  3. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
  1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže. 
  2. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
  3. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e- shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e- shopu ,
  • zaisťujúce marketingové služby
  1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

   

  1. Vaše práva
  2. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 
  1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov. 
  2. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše kontaktné údaje.Vaša žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás budeme informovať.    

   

  VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

   

  VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle informáciu o novej verzii týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

   

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 8.9.2020

   

   

Rýchle vrátenie a výmena Rýchle vrátenie a výmena na vyskúšanie máte 30 dní
Doprava zadarmo Doprava zadarmo pri nákupe nad 165,29 euro
Doručenie do 24 hod Doručenie do 24 hod pri objednaní do 12:00
98% tovaru máme na sklade 98% tovaru máme na sklade a pripravené ihneď k expedícii

Poradím vám s výberom Sme offline

Poradím vám s výberom

Neviete si rady?
Naši poradcovia vám pomôžu s akoukoľvek otázkou.

Po-Pi 9-14 +420 799 537 977 Alebo píšte kedykoľvek info@esportago.sk
Kontakty